Om stiftelsen

Norran ägs sedan 1972 av en stiftelse som heter Skelleftepress. Den består av ett trettiotal personer bosatta runt om i tidningens spridningsområde. Dessa står bakom tidningens frisinnat liberala idéer, men är också engagerade för det lokala samhällets utveckling. När stiftelsen väljer in nya medlemmar ska jämn könsfördelning, rimlig åldersfördelning och representation från områdets olika delar eftersträvas.
Basen för Skelleftepress värderingar sammanfattas i ordet frisinne. Frisinne är ett begrepp inom den liberala idétraditionen som enligt stiftelsen kan uttryckas genom fyra olika perspektiv:
Frihetsfrågor – individens frihet, misstro mot makten, respekt för oliktänkande, jämlikhet och mångfald.

Stiftelsen styr över tidningen på några olika sätt. Det är stiftelsen som utser ledamöter till tidningsbolagets styrelse och som sätter upp långsiktiga mål för verksamheten. Det är stiftelsen som lägger fast opinionsavdelningens grundläggande värderingar. Stiftelsen deltar också i beslut om rekrytering av tidningens chefredaktör och politiska redaktörer.