FINALIST

Jeanne -d’Arc röt ifrån om arbetsvillkoren för undersköterskor

Jeanne -d’Arc Antonios, 37, har arbetat inom vård och omsorg under hela sitt yrkesverksamma liv. ”Jag tycker om mitt jobb, men känner att det är lite väl mycket motvind för oss undersköterskor”, säger hon.
Jeanne -d’Arc Antonios arbetar på ett LSS-boende i Kåge som stödassistent. Hon upplever att utvecklingen för undersköterskor har gått åt fel håll och under hösten 2019 valde hon att ta kontakt med Norran för att belysa frågan.
– Jag kände att nu är det nog och jag tappade motivationen lite. Det löns inte att sitta i lunchrummet och klaga, då blir det ju ingen förbättring, säger Jeanne -d’Arc Antonios när hon sitter hemma vid sitt köksbord.

Villkoren i vården
Kontakten med Norran ledde till en lång artikel där hon berättade om villkoren för anställda i vården. Hon beskrev sitt jobb som undersköterska och att hon ibland även får agera sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Hon berättade också att hon jobbar varannan helg, kvällar och nätter och att halva nätterna är obetalda. Reaktionerna lät inte vänta på sig.
– Jag fick jättebra reaktioner och det händer fortfarande att människor jag inte känner stoppar mig och berömmer mig för det jag gjorde. Även min närmsta chef tyckte att det var positivt. Jag tror att frågan om välfärden i hela samhället väcker känslor och berör många.

Kommer att ta tid
Någon månad efter artikeln bjöd hon in till ett möte för vårdpersonal med syfte att komma med konkreta förslag till förändringar. Hon har också haft möte med vissa politiker som kontaktat henne efter artiklarna.
– Förhoppningsvis kommer det här att leda till några förändringar, även om vi inte har sett något ännu. Men jag tänker att det här kommer att ta tid. Jag har egentligen dåligt tålamod, men i den här frågan måste jag träna upp tålamodet. Jag kommer inte att släppa frågan – det här är bara början, säger Jeanne -d’Arc Antonios och kramar temuggen lite hårdare.

Vad hoppas du ska hända?
– Att trenden vänder – att vårat yrke värderas mer än det gör i dag. Vårt arbete är så viktigt. Jag vill att de vi sköter och deras anhöriga ska känna att vi finns där för dem.
Vad tänker du om att du är nominerad som en Norrans hjälte?
– Det kom som en chock, det hade jag inte räknat med. Jag visste inte vad det var, så jag var tvungen att googla på tidigare år. Även om man inte vinner så är det stort att vara nominerad. Men egentligen så tycker jag att alla som jobbar i välfärden är hjältar, avslutar Jeanne -d’Arc Antonios.

Resultat