FINALIST

Finalist i Norran Hjältar: Karin Lindahl

I tio år har hon arbetat och varit ett stöd för många människor på Knut’n i Norsjö. Nu är Karin Lindahl en av tre finalister i Norran Hjältar.
Knut’n är inte bara en second hand-butik utan en plats där människor med olika typer av livssvårigheter får en vardag och en plats att växa på. Får många personifieras verksamheten av Karin Lindahl, 59 år, som startade Knut’n för tio år sedan.
Insamling av prylar, kläder och möbler har en central roll i verksamheten. Vissa grejer säljs i second hand-butiken medan andra demonteras och skickas till återvinning. Allt detta görs av ett 20-tal individer som av olika anledningar har svårt att passa in på en vanlig arbetsplats. Det kan vara människor som mår psykiskt dåligt eller behöver arbetsträning av olika anledningar.
För många kan vägen vara både lång och svår. Men egentligen är det inte så komplicerat, menar Karin: ”Alla behöver få uppmärksamhet och bekräftelse”.

Finalister